Формула

Вмъква формула в текущия документ.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Обект - Формула

Отворете лентата с инструменти Вмъкване и изберете

Икона

Формула