Вмъкване на OLE обект

Вмъква обект OLE в текущия документ. OLE обектът се вмъква като връзка или вграден обект.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Обект - OLE обект

Отворете лентата с инструменти Вмъкване и изберете

Икона

OLE обект


Икона Бележка

Не можете да местите OLE обект в друг файл чрез клипборда или с плъзгане и пускане.


Празните и неактивните OLE обекти са прозрачни.

Създаване на нов

Създава нов OLE обект според избрания от вас тип.

Тип на обект

Изберете типа на документа, който искате да създадете.

Създаване от файл

Създава OLE обект от съществуващ файл.

Файл

Изберете файла, който желаете да вмъкнете като OLE обект.

Файл

Въведете името на файла, който желаете да свържете или вградите, или натиснете Търсене, за да го намерите.

Търсене...

Намерете файла, който желаете да вмъкнете, и щракнете върху Отваряне.

Връзка към файл

Отметнете това поле, за да вмъкнете OLE обект като връзка към оригиналния файл. Ако полето не е отметнато, OLE обектът ще бъде вграден в документа.