Обект

Вгражда обект в документа, например формула, триизмерен модел, диаграма или OLE обект.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Обект


Формула

Вмъква формула в текущия документ.

OLE обект

Вмъква обект OLE в текущия документ. OLE обектът се вмъква като връзка или вграден обект.