Вмъкване на изображения

Вмъква изображение в текущия документ .

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Изображение

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Изображение


Вмъкване, редактиране и записване на растерни изображения

Стил за рамки

Изберете стила на рамката за графиката.

Връзка

Вмъква избрания графичен файл като връзка.

Мостра

Показва мостра на избрания графичен файл.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.