Специален знак

Позволява на потребителя да вмъква знаци измежду наличните в инсталираните шрифтове.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Специален знак

В лентата Стандартни или Вмъкване изберете

Икона

Специален знак


Когато щракнете върху знак в диалоговия прозорец Специални знаци, се показва мостра и съответен числов код за знака.

Шрифт

Изберете шрифт, за да се покажат свързаните с него специални знаци.

Подмножество

Изберете категория на Уникод за текущия шрифт. Специалните знаци от избраната категория на Уникод ще се покажат в таблицата на знаците.

Таблица на знаците

Щракнете върху специалния знак или знаци, които желаете да вмъкнете, след което натиснете Вмъкване.

Знаци

Показва специалните знаци, които да бъдат вмъкнати. Редактирайте това поле, ако искате да промените текущо избраните знаци.