>Коментар

Вмъква коментар около избрания текст или в текущата позиция на курсора.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Коментар


Вмъкване на коментари

В Writer командата Вмъкване - Коментар или клавишната комбинация +C вмъква котва на коментар в текущата позиция на курсора. В полето на страницата се показва каре за коментар, в което можете да въведете текста на коментара. Котвата и карето с коментара са свързани с линия. Ако е избран откъс от текста, коментарът се прикрепва към целия откъс.

В Calc, Draw и Impress командата Вмъкване - Коментар вмъква коментар.

Името на автора, както и датата и часът на създаване на коментара се показват най-долу в карето му.

Коментарите от различни автори са в различен цвят. Изберете - LibreOffice - Данни за потребител, за да въведете името си, така че то да се изписва в реда за автор на коментарите.

Редактиране на коментари

Всеки потребител с права за писане в текстовия документ може да редактира и изтрива коментарите на всички автори.

Карето с бележка съдържа икона със стрелка надолу. Щракнете върху иконата, за да отворите меню с команди за изтриване на коментари.

Можете да изберете съответната команда, за да изтриете текущия коментар, всички коментари от същия автор или всички коментари в документа.

Ако коментарът е бил написана от друг автор, в контекстното меню има команда „Отговор“. Тя вмъква нов коментар до този, на който желаете да отговорите. Котвите на двата коментара съвпадат. Въведете текста на отговора в новия коментар. Запишете документа и го изпратете на други автори – те също ще могат да добавят отговори.

Използвайте Изглед - Коментари, за да покажете или скриете всички коментари.

В диалога Търсене и замяна можете да укажете текстът на коментарите да се включи в търсенето.

Преминаване от коментар към коментар

Когато курсорът е в коментар, можете да натиснете +Page Down за преход към следващия коментар или +Page Up – за преход към предишния.

Когато курсорът е в обикновен текст, натиснете горните клавиши, за да преминете към следващата или предишната котва на коментар. За преминаване между котвите на коментари можете да използвате и малкия прозорец Навигация под вертикалната лента с плъзгач.

Икона Съвет

Също така можете да отворите навигатора, за да видите списък на всички коментари. Щракнете с десния бутон върху коментар в навигатора, за да го редактирате или изтриете.


Печатане на коментари

За да смените настройките за печат на коментари във всички текстови документи, изберете Инструменти - Настройки - LibreOffice Writer - Печат.

Коментари в електронни таблици

Когато прикрепите коментар към клетка, се показва изнесено поле, в което можете да въведете текста. Позицията на коментара в листа се отбелязва с малко червено квадратче. За да направите коментара постоянно видим, щракнете с десния бутон върху него и изберете Показване на коментар.

За да смените свойствата на коментара като обект, например фоновия цвят, изберете Показване на коментар, след което щракнете с десния бутон върху коментара (не щраквайте двукратно върху текста).

За да редактирате показан коментар, щракнете двукратно върху текста му. За да редактирате коментар, който не се вижда постоянно, щракнете с десния бутон в клетката, която го съдържа, и изберете Редактиране на коментар. За да форматирате текста на коментара, щракнете в него с десния бутон в режим на редактиране.

За да промените позицията или размера на коментар, плъзнете някой от ръбовете или ъглите му.

За да изтриете коментар, щракнете с десния бутон върху клетката и изберете Изтриване на коментар.

Освен това, ако щракнете с десния бутон върху име на коментар в прозореца Навигатор, ще видите няколко команди за редактиране.

За да зададете настройките за печатане на коментари в електронната таблица, изберете Форматиране - Страница и отворете раздела Лист.

Икона Бележка

В Impress можете да използвате изгледа Бележки, за да напишете страница с бележки за всеки кадър. Освен това в кадрите можете да вмъквате коментари.