Ленти с инструменти

Отваря подменю за показване и скриване на ленти с инструменти. Лентите с инструменти съдържат икони и полета за бърз достъп до командите на LibreOffice.

Персонализиране

Отваря диалогов прозорец, в който можете да добавяте, редактирате и премахвате икони.

Нулиране

Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Нулиране, за да върнете лентите с инструменти към подразбираното им контекстночувствително поведение. След това някои ленти с инструменти ще се показват автоматично в зависимост от контекста.