Мащаб и оформление на изгледа

Умалява или увеличава екранното изображение на LibreOffice. Текущият коефициент на мащабиране се изписва в проценти в лентата за състоянието.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Мащаб

Щракнете двукратно или с десния бутон върху полето в лентата на състоянието


Икона Бележка

Мащабирането се извършва по различен начин на платформите Unix, Linux и Windows. Документ, записан с коефициент на увеличение 100% в Windows, се изобразява с по-голям коефициент на платформи Unix/Linux. За да промените коефициента на мащабиране, щракнете двукратно върху стойността в проценти в лентата за състоянието и изберете желания коефициент.


Мащаб

Задайте коефициента на увеличение, с който да се показва текущият документ и всички отворени от момента нататък документи от същия тип.

Оптимален

Побиране по ширина и височина

Побиране по ширина

Показва цялата ширина на страницата от документа. Горният и долният ръб на страницата може да не се виждат.

100 %

Показва документа в действителния му размер

Променлив

Позволява да въведете коефициента на увеличението, с което да се показва документът. Въведете в полето стойност в проценти.

Оформление на изгледа

За текстови документи можете да задавате оформлението на изгледа. Намалете коефициента на мащабиране, за да виждате ефекта на различните настройки за оформление на изгледа.

Автоматично

Автоматичното оформление на изгледа показва страниците една до друга, толкова на брой, колкото позволява коефициентът на увеличение.

Една страница

Оформлението с единична страница показва страниците една под друга вместо една до друга.

Колони

В оформлението с колони виждате страниците подредени в зададен брой колони една до друга. Въведете броя на колоните.

Режим книга

В оформлението „книга“ виждате две страници една до друга като в отворена книга. Първата страница е дясна, с нечетен номер.