Управление на промените

Тук можете да приемате или отхвърляте записаните промени.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Следене на промените - Управление


Списък

Служи за приемане или отхвърляне на отделни промени.

Филтър

Служи за задаване на критерии за филтриране на списъка с промени в раздела Списък.