Коментар

Въведете коментар за записаната промяна.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Следене на промените - Коментар

Изберете раздела Редактиране - Следене на промените - Управление - Списък. Щракнете върху елемент от списъка и отворете контекстното меню. Изберете Редактиране на коментар.


Икона Бележка

Можете да прикрепите коментар, когато , както и в диалоговия прозорец Управление на промените.