Следене на промените

Показва наличните команди за следене на промени във файла.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Следене на промените


Регистриране на промените

Следи всички промени, нанесени в текущия документ, по автор и дата.

Защитаване на промените

Не позволява на потребителите да деактивират следенето на промените или да приемат и отхвърлят промени, освен ако въведат парола.

Показване

Показва или скрива регистрираните промени.

Управление

Тук можете да приемате или отхвърляте записаните промени.

Коментар

Въведете коментар за записаната промяна.