Отваряне

Отваря избрания OLE обект с програмата, в която е създаден.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Обект - Отваряне


Тази команда се вмъква в подменюто Редактиране – Обекти от приложението, създало свързания обект. В зависимост от приложението командата „Отваряне“ за OLE обекта може да има друго име.

След като приключите с промените, затворете файла – източник за OLE обекта. След това OLE обектът ще се обнови в документа – контейнер.