Редактиране на връзки

Позволява ви да редактирате свойствата на всяка връзка в текущия документ, включително пътя към файла източник. Тази команда не е достъпна, ако текущият документ не съдържа връзки към други файлове.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Връзки


Икона Бележка

Когато отворите файл, който съдържа връзки, ще ви бъде предложено обновяване на връзките. В зависимост от местонахождението на свързаните файлове процесът на обновяване може да заеме няколко минути.


Икона Бележка

Ако зареждате файл, който съдържа DDE връзки, ще ви бъде предложено обновяване на връзките. Откажете обновяването, ако не желаете да се установява връзка с DDE сървъра.


Щракнете двукратно върху връзка, за да отворите диалогов прозорец за избор на файл, в който можете да изберете друг обект за тази връзка.

Файл източник

Показва пътя до файла източник.

Елемент

Показва приложението, което последно е записало файла източник (ако е известно).

Тип

Показва типа на файла източник, например „графика“.

Състояние

Показва допълнителна информация за файла източник.

Автоматично

Автоматично обновява съдържанието на връзката, когато отворите файла. При това всички промени, нанесени във файла източник, ще се отразят във файла, съдържащ връзката. Свързаните графики могат да се обновяват само ръчно. Тази възможност не е достъпна за свързан графичен файл.

Режимът Автоматично е достъпен само за DDE връзки. За да вмъкнете DDE връзка, копирайте съдържанието от единия файл и го поставете в другия, като изберете Редактиране - Специално поставяне и после отметнете полето Връзка. Тъй като DDE представлява система за свързване, базирана върху текст, само показаните дробни позиции се копират в листа цел.

Ръчно

Връзката ще се обновява само когато щракнете върху бутона Обновяване.

Обновяване

Обновява избраната връзка, така че в текущия документ да се покаже най-скоро записаната версия на свързания файл.

Промяна

Смяна на файла източник за избраната връзка.

Прекъсване на връзка

Прекъсва връзката между файла източник и текущия документ. В текущия документ ще бъде запазено най-скорошното съдържание на файла източник.