Търсене и замяна

Търси или заменя текстове или формати в текущия документ.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Търсене и замяна

+H

От основната лента с инструменти изберете

Икона

Търсене и замяна


Търсене

Въведете текста, който желаете да намерите, или изберете предишен търсен текст от списъка.

Настройките за търсене са изброени под полето Търсене и в областта Други настройки на диалоговия прозорец.

Зачитане на регистъра

Прави се разлика между главни и малки букви.

Търсят се само цели думи или клетки, идентични на търсения текст.

Замяна

Въведете заместващия текст или изберете заместващ текст или стил от списъка.

Настройките за замяна са изброени под полето Търсене и в областта Други настройки на диалоговия прозорец.

Предишно срещане

Намира и избира предишното срещане на търсения текст или формат в документа.

Следващо срещане

Намира и избира следващото срещане на търсения текст или формат в документа.

Замяна

Заменя избраното копие на намерения текст или формат, след което търси следващо срещане.

Замяна на всички

Замества всички срещания на текста или формата, който желаете да замените.

Други настройки

Показва повече или по-малко настройки на търсенето. Натиснете повторно този бутон, за да скриете разширените настройки.

Само в избраното

Претърсва само избрания текст или клетки.

Замяна назад

Търсенето започва в текущата позиция на курсора и продължава назад към началото на файла.

Търсене по подобие

Служи за търсене на текстове, подобни на указания в полето Търсене. Отметнете това поле, после щракнете върху бутона Подобие по, за да зададете настройките за подобие.

Зачитане ширината на знаците (само ако са разрешени азиатските езици)

Прави се разлика между формите на знаци с половин и с цяла ширина.

Подобно звучене (японски) (само ако са разрешени азиатските езици)

Позволява ви да зададете настройките за търсене на подобни означения в японски текст. Отметнете това поле, после щракнете върху бутона Звуци, за да уточните настройките за търсене.

Търсене при японски

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец и запазва всички промени.

Икона Съвет

След като затворите диалоговия прозорец Търсене и замяна, можете да продължите да търсите с последните въведени критерии, като натиснете Shift++F.