Избор - всички

Избира цялото съдържание на текущия файл, рамка или текстов обект.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Избор - всичко

+A

Икона

Избор - всичко