Специално поставяне

Вмъква в текущия файл съдържанието на клипборда в зададен от вас формат.

Източник

Показва източника на съдържанието на клипборда.

Избор

Изберете формат за съдържанието от клипборда, което искате да поставите.