Отмяна

Отменя последната команда или последния въведен текст. За да изберете командите, които желаете да отмените, щракнете върху стрелката до иконата Отмяна в лентата „Стандартни“.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Отмяна

+Z

В лентата Стандартни или лентата „Данни от таблица“ щракнете върху

Икона

Отмяна


Икона Съвет

За да промените броя на командите, които могат да бъдат отменени, отворете прозореца Експертни настройки и задайте нова стойност на свойството /org.openoffice.Office.Common/Undo Steps.


Икона Бележка

Някои команди, например редактирането на стилове, не могат да бъдат отменяни.


Икона Съвет

Можете да отмените самата команда Отмяна, като изберете Редактиране - Възстановяване.


Командата Отмяна за таблици в бази от данни

Когато работите с таблици в база от данни, можете да отмените само последната команда.

Икона Внимание

Ако промените съдържанието на запис от таблица в база от данни, който не е бил съхранен, и използвате командата Отмяна, записът ще бъде изтрит.


Командата Отмяна в презентации

Списъкът за Отмяна се изчиства, когато приложите ново оформление върху кадър.