Изпращане

Изпраща копие на текущия документ към различни приложения.

За достъп до тази команда...

Меню Файл - Изпращане


Документ по е-поща

Отваря нов прозорец в подразбираната програма за е-поща с текущия документ като прикрепен файл. Използва се текущият файлов формат.

Изпращане като PDF

Показва диалоговия прозорец Експортиране като PDF, експортира целия файл във формат PDF и отваря прозорец за изпращене на е-писмо с PDF файла като притурка към писмото.