Настройки на принтера

Избор на подразбран принтер за текущия документ.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Настройки на принтера


Икона Бележка

Възможно е да усетите леко забавяне, когато сменяте подразбирания принтер за документ, който съдържа вградени OLE обекти на LibreOffice.


Принтер

Показва информация относно избрания принтер.

Ако списъкът е празен, трябва да инсталирате подразбиран принтер за операционната система. Вижте в помощта на операционната система как да инсталирате и настроите подразбиран принтер.

Име

Изброява инсталираните в операционната система принтери. За да смените подразбирания принтер, изберете име на принтер от списъка.

Състояние

Описва текущото състояние на избрания принтер.

Тип

Показва типа на избрания принтер.

Местоположение

Показва порта за избрания принтер.

Коментари

Показва допълнителна информация за принтера.

Свойства

Променя настройките за принтер на операционната система за текущия документ.

Икона Внимание

Уверете се, че настройката за оформление „портрет“ или „пейзаж“ в диалога за свойства на принтера съответства на формата, зададен в .


Настройки

Отваря диалоговия прозорец Настройки на принтера, в който можете да подмените за текущия документ глобалните настройки, зададени в панела - LibreOffice - Печат.

Икона Внимание

Бутонът Настройки е достъпен само в LibreOffice Writer и Calc.