Печат

Отпечатва текущия документ, избор, или страниците, които сте посочили. Можете да промените настройките на принтера за текущия документ. Настройките на принтера могат да са различни в зависимост от принтера и операционната система, която използвате.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Печат

+P

От основната лента с инструменти изберете

Икона

Директно отпечатване на файл


Диалоговият прозорец Печат се състои от три главни части: мостра с бутони за навигация, няколко раздела с елементи за управление, специфични за типа на текущия документ, и бутоните Печат, Отказ и Помощ.

Ако просто искате да знаете как да отпечатате документа си, щракнете върху някоя от следващите връзки.

Печатане на текстови документи:

Отпечатване на брошура

Преглеждане на страница преди отпечатване

Отпечатване на няколко страници върху един лист

Печатане в обратен ред

Управление на подаването на хартията

Печатане на електронни таблици:

Задаване на области за печат в лист

Отпечатване на детайлите на лист

Определяне на броя на страниците за отпечатване

Отпечатване на листове във формат „пейзаж“

Отпечатване на редове или колони на всяка страница

Печатане на презентации:

Отпечатване на презентации

Побиране на кадър върху отпечатан лист

Общо печатане:

По-бързо печатане с опростени данни

Черно-бял печат

Избиране на максималната печатаема област на страница

Икона Бележка

Настройките, зададени от вас в диалоговия прозорец Печат, важат само за текущото задание за печат, което стартирате с щракване върху бутона Печат. Ако желаете да промените някои настройки за постоянно, отворете Инструменти - Настройки - LibreOffice (име на приложение) - Печат.


Икона Бележка

Натиснете Shift+F1 или изберете Помощ - Какво е това? и посочете произволен елемент за управление в диалоговия прозорец Print, за да видите разширен помощен текст.


Мостра

Мострата показва как ще изглежда всеки лист от разпечатката. Можете да прегледате всички листове чрез бутоните под мострата.

Общи

В раздела Общи се намират най-важните елементи за управление на печата. Можете да зададете кои части от съдържанието на документа да се отпечатат, както и да изберете принтер и да отворите диалоговия прозорец с настройките му.

LibreOffice Writer / Calc / Impress / Draw / Math

Разделът с името на текущото приложение служи за задаване на съдържание, цветове, размери и страници за отпечатване. Настройките са специфични за вида на текущия документ.

Подредба на страниците

Чрез раздела Подредба на страниците можете да спестите хартия, като отпечатате по няколко страници върху всеки лист хартия. За тази цел задавате разположението и размера на отпечатваните страници върху физическите листове хартия.

Задайте разположението на страниците, които да се отпечатат върху всеки лист хартия. Мострата показва как ще изглежда всеки от напечатаните листове.

За някои видове документи можете да изберете отпечатване на брошура.

Отпечатване на брошура

Настройки

В раздела Настройки можете да зададете някои допълнителни настройки на текущото задание за печат. Тук също можете да укажете отпечатване във файл вместо чрез принтер.