Записване като шаблон

Записва текущия документ като шаблон.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Шаблони - Записване като шаблон.


Име на шаблона

Въведете име за шаблона.

Категория на шаблона

Изберете категория, в която да се запази новият шаблон.

Задаване като подразбиран шаблон

Новият шаблон ще бъде използван по подразбиране.