Статистика

Показва статистика за текущия файл.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Свойства - раздел Статистика


Страници:

Брой на страниците във файла.

Не включва таблици, вмъкнати като OLE обекти.