Потребителски свойства

Позволява ви да приписвате на документа ваши собствени информационни полета.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Свойства - раздел Потребителски


Свойства

Въведете съдържание по избор. Можете да промените името, типа и съдържанието на всеки ред. Елементите ще бъдат експортирани към други файлови формати като метаданни.

Добавяне

Щракнете, за да добавите нов ред в списъка Свойства.