Общи

Съдържа основна информация относно текущия файл.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Свойства - раздел Общи


Файл

Показва името на файла.

Тип:

Показва типа на файла за текущия документ.

Местонахождение:

Показва пътя и името на директорията, в която се намира файлът.

Размер:

Показва размера на текущия документ в байтове.

Създаден:

Показва датата, часа и автора на първото записване на файла.

Променен:

Показва датата, часа и автора на последно записване на файла във файлов формат на LibreOffice.

Шаблон:

Показва шаблона, използван за създаване на файла.

Подписан с цифров подпис:

Показва датата и часа, когато файлът е бил подписан за последен път, заедно с името на автора, който го е подписал.

Цифров подпис

Отваря диалоговия прозорец Цифрови подписи, в който можете да управлявате цифровите подписи за текущия документ.

Печатан:

Показва датата, часа и името на потребителя от последното отпечатване на документа.

Общо време на редактиране:

Показва общото време, през което файлът е бил отворен за редактиране от създаването си до сега. Времето на редактиране се обновява, когато запазвате файла.

Номер на редакция:

Показва колко пъти е бил записван файлът.

Прилагане на потребителски данни

Запазва с файла пълното име на потребителя. Можете да редактирате името, като изберете - LibreOffice - Данни за потребител.

Нулиране на свойствата

Нулира времето на редактиране, задава текущата дата и час като дата на създаване и променя номера на версия на 1. Датите на промяна и отпечатване се изтриват.