Описание

Съдържа описателна информация за документа.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Свойства - раздел Описание


Заглавие

Въведете заглавие за документа.

Тема

Въведете тема на документа. Можете да ползвате темата, за да групирате документи със сходно съдържание.

Ключови думи

Въведете думите, които желаете да ползвате за индексиране съдържанието на документа. Ключовите думи трябва да са разделени със запетаи и могат да съдържат интервали или точки и запетаи.

Коментари

Въведете коментари, улесняващи идентифицирането на документа.