Записване

Записва текущия документ.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Записване

+S

В лентата Стандартни или Данни от таблица щракнете върху

Икона

Записване


Икона Бележка

Когато редактирате запис на автотекста, тази команда се променя на Записване на автотекст.