Отваряне

Отваря или импортира локален или отдалечен файл.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Отваряне

+O

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Отваряне на файл


Следващите раздели описват диалоговия прозорец Отваряне на LibreOffice. За да активирате диалоговите прозорци Отваряне и Записване на LibreOffice, изберете - LibreOffice - Общи, след което отметнете Диалогови прозорци на LibreOffice в областта Диалогови прозорци за отваряне/записване.

Икона Бележка

Ако документът, който желаете да отворите, съдържа стилове, са в сила специални правила.


Свързване със сървър

Отваря диалогов прозорец, в който можете да настроите връзка с различни видове сървъри, включително WebDAV, FTP, SSH, Windows Share и CMIS.

Едно ниво нагоре

Преминаване с едно ниво нагоре в йерархията на папките. Щракнете и задръжте, за да видите папките от по-високо ниво.

Икона

Едно ниво нагоре

Създаване на нова папка

Създава нова папка.

Икона

Създаване на нова папка

Област за места

Показва предпочитаните места, например преки пътища към локални или отдалечени местоположения.

Област за визуализация

Показва файловете и папките в текущата папка. За да отворите файл, изберете го и щракнете върху Отваряне.

Икона Съвет

За да отворите няколко документа наведнъж, всеки в отделен прозорец, задръжте , докато щраквате върху файловете, след което щракнете върху Отваряне.


Име на файл

Въведете име или път на файла. Можете да въведете и URL, който започва с име на протокол ftp, http или https.

Ако желаете, можете да ползвате заместващи знаци в полето Име на файл, за да филтрирате показания списък с файлове.

  1. LibreOffice предлага функция автозавършване, която се активира в някои текстови и списъчни полета. Например, въведете в поле за URL и автозавършването ще покаже първия файл или папка , чието име започва с буквата „a“.

  2. С клавиша със стрелка надолу можете да превъртате списъка, за да видите още файлове и директории. Клавишът със стрелка надясно предизвиква показване на съществуваща поддиректория в полето за URL. Ако натиснете клавиша Enter, след като сте въвели част от URL адреса, ще предизвикате бързо автозавършване. След като намерите желания документ или директория, натиснете Enter.

Версия

Ако има няколко версии на избрания файл, изберете тази, която желаете да отворите. Записването и организирането на множество версии на документ става с командата Файл - Версии. Версиите на документ се отварят в режим само за четене.

Тип файл

Изберете типа на файла, който желаете да отворите, или Всички файлове (*), за да видите списък на всички файлове в папката.

Отваряне

Отваря избрания документ или документи.

Вмъкване

Ако сте отворили диалоговия прозорец, избирайки Вмъкване - Документ, бутонът Отваряне е надписан като Вмъкване. Вмъква избрания файл в текущия документ в позицията на курсора.

Само за четене

Отваря файла в режим само за четене.

Отваряне на документи с шаблони

LibreOffice разпознава шаблони, разположени в следните папки:

Икона Бележка

Когато запишете шаблон с Файл - Шаблони - Записване като шаблон, той ще бъде съхранен в папката ви за потребителски шаблони. Когато отворите документ, базиран на такъв шаблон, документът ще бъде проверен за промяна на шаблона, както е описано по-долу. Шаблонът е свързан с документа и може да се нарече „устойчив шаблон“.


Икона Бележка

Ако използвате Файл - Записване като и изберете филтър за шаблони, за да запазите шаблона в друга папка извън списъка, базираните на този шаблон документи няма да се проверяват.


Когато отваряте документ, създаден от „устойчив шаблон“ (в смисъла на горното определение), LibreOffice проверява дали шаблонът е бил модифициран след последното отваряне на документа. Ако шаблонът е променен, се показва диалогов прозорец, в който можете да изберете кои стилове да бъдат приложени върху документа.

За да приложите новите стилове от шаблона върху документа, щракнете върху Обновяване на стиловете.

За да запазите стиловете, използвани в документа в този момент, щракнете върху Запазване на старите стилове.

Ако документът е бил създаден с помощта на шаблон, който не може да бъде намерен, се показва диалогов прозорец с въпрос как да се процедира при следващото отваряне на документа.

За да прекъснете връзката между документа и липсващия шаблон, щракнете върху Не, в противен случай LibreOffice ще търси шаблона и следващия път, когато отворите документа.