Визитни картички

Задайте външния вид на визитните картички.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Нов - Визитни картички - раздел Визитни картички


Съдържание

Изберете макет за оформление на визитната картичка.

Изберете категория визитни картички в полето Автотекст - раздел и щракнете върху оформление в списъка Съдържание.

Автотекст - раздел

Изберете категория визитни картички, после щракнете върху оформление в списъка Съдържание.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.