Лента Форматиране

Лентата Форматиране се показва, когато някоя диаграма е в режим на редактиране. За да влезете в този режим, щракнете двукратно върху диаграма. За да го прекратите, щракнете извън диаграмата.

Чрез елементите за управление и иконите в лентата Форматиране можете да променяте форматирането на диаграма.

Избор на елемент от диаграма

Изберете елемента от диаграмата, който искате да форматирате. Елементът ще бъде избран в мострата на диаграмата. Щракнете върху Форматиране на селекцията, за да отворите диалоговия прозорец със свойствата на избрания елемент.

Форматиране на селекцията

Отваря диалога със свойства за избрания елемент.

Тип диаграма

Отваря диалоговия прозорец „Тип диаграма“.

Таблица с данни на диаграма

Отваря диалоговия прозорец „Таблица с данни“, в който можете да редактирате данните на диаграмата.

Хоризонтални мрежи

Иконата „Хоризонтална мрежа“ в лентата „Форматиране“ превключва видимостта на мрежата за оста Y.

Легенда - вкл./изкл.

За да покажете или скриете легенда, щракнете върху „Легенда - вкл./изкл.“ в лентата „Форматиране“.

Мащабиране на текст

Преоразмерява текста в диаграмата, когато промените размера ѝ.

Автоматично оформление

Премества всички елементи на текущата диаграма в подразбираните им позиции. Тази функция не променя типа на диаграмата или други атрибути, освен позицията на елементите.