Помощник за диаграма - Серии от данни

На тази страница от помощника за диаграма можете да промените областта –източник за всяка серия от данни поотделно, включително за надписите. Можете да промените също и областта за имена на категории. Можете първо да изберете област в страницата Област от данни, след което тук да премахнете излишните серии от данни или да добавите нови.

Икона Съвет

Ако тези настройки не са ви необходими, просто задайте областта с данни в страницата Област от данни и пропуснете тази страница.


За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Диаграма...

Icon

Вмъкване на диаграма

Щракнете двукратно върху диаграма, след което изберете Форматиране - Диапазони с данни.


Този диалогов прозорец е налице само за диаграми, базирани върху таблица на Calc или Writer.

Натиснете Shift+F1 и посочете елемент за управление, за да научите повече за него.

Организиране на серии от данни

В списъчното поле Серия от данни виждате списък на всички серии от данни в текущата диаграма.

Редактиране на серии от данни

  1. Щракнете върху елемент в списъка, за да прегледате и редактирате свойствата му.

    В списъка Области с данни виждате предназначенията и областите с данни на отделните компоненти на серията от данни.

  2. Щракнете върху елемент, после редактирайте съдържанието в текстовото поле по-долу.

    Надписът до текстовото поле показва избраното в момента предназначение.

  3. Въведете диапазона или щракнете върху Избор на област с данни, за да минимизирате диалоговия прозорец и да изберете диапазона с мишката.

    Ако ви е необходима област, съставена от отделени един от друг блокове от клетки, въведете първия диапазон, после ръчно добавете знак „точка и запетая“ в края на текстовото поле и въведете другите диапазони, също разделени с точка и запетая.

Областите с предназначение „данни“, например „Стойности на Y“, не трябва да включват клетка с надпис.

Редактиране на категории или надписи на данни

Според типа на диаграмата текстовете се показват върху оста X или като надписи на данните.