Помощник за диаграма - Тип диаграма

На първата страница от Помощника за диаграма можете да изберете нейния вид.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Диаграма...

Icon

Вмъкване на диаграма


Натиснете Shift+F1 и посочете елемент за управление, за да научите повече за него.

Избор на тип на диаграма

  1. Изберете основен тип на диаграмата: щракнете върху някой от елементите Колонна, Лентова, Кръгова и т.н.

    Съдържанието отдясно ще се сменя, предлагайки допълнителни възможности според избрания основен тип диаграми.

  2. Ако желаете, щракнете върху някоя от настройките. Когато променяте стойности в помощника, следете мострата в документа, за да видите как ще изглежда диаграмата.

Натиснете Shift+F1 и посочете елемент за управление, за да видите разширена помощна информация.

Натиснете Готово в произволна страница на помощника, за да го затворите, създавайки диаграма с текущите настройки.

Натиснете Напред, за да видите следващата страница на помощника, или щракнете върху някой от елементите в левия край на помощника, за да преминете към съответната страница.

Натиснете Назад, за да видите предишната страница на помощника.

Натиснете Отказ, за да затворите помощника, без да създадете диаграма.