Свойства на гладки линии

В диаграми, съдържащи линии (т.е. линейни или точкови – XY) можете да изберете показване на криви вместо прави линии. Разполагате с няколко настройки за свойствата на тези криви.

За достъп до тази команда...

В диалоговия прозорец Тип на диаграма за линейна диаграма или точкова диаграма с линии изберете Стъпаловидни от списъка Вид линии, после щракнете върху бутона Свойства.


Натиснете Shift+F1 и посочете елемент за управление, за да научите повече за него.

Промяна на свойствата на линиите

  1. Изберете „Кубичен сплайн“ или „B-сплайн“.

    Това са математически модели, които определят изобразяването на кривите. Кривите се образуват чрез долепване на полиномиални сегменти.

  2. Ако желаете, задайте разделителна способност. По-висока стойност означава по-гладка линия.

  3. За линии от вида „B-сплайн“ можете да зададете степента на полинома.