Дъно на диаграма

Отваря диалоговия прозорец Дъно на диаграма, в който можете да променяте свойствата на дъното на диаграмата. Дъно на диаграма е долната област в триизмерните диаграми. Функцията е налична само за триизмерни диаграми.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Под на диаграма(Диаграми)


Линия

Задайте настройките за форматиране на избраната линия или линията, която желаете да начертаете. Освен това можете да добавите специални краища към линията или да променяте символите в диаграма.

Области

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка.

Прозрачност

Тук можете да зададете настройките за прозрачност на запълването, приложено върху избрания обект.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.