Стена на диаграма

Отваря диалоговия прозорец Стена на диаграма, в който можете да променяте свойствата на стената на диаграмата. Стена на диаграма е „вертикалният“ фон зад областта с данни на диаграмата.

За достъп до тази команда...

Отворете диалога Форматиране - Стена на диаграма - Диаграма(Диаграми)


Линия

Задайте настройките за форматиране на избраната линия или линията, която желаете да начертаете. Освен това можете да добавите специални краища към линията или да променяте символите в диаграма.

Области

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка.

Прозрачност

Тук можете да зададете настройките за прозрачност на запълването, приложено върху избрания обект.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.