Лента Формули

Тази лента служи за въвеждане на формули.

Поле за име

Показва обръщението за текущата клетка, диапазона от избрани клетки или името на областта. Също така, можете да изберете диапазон от клетки и да въведете име за него в Поле за име.

Комбиниран списък за области от лист

Поле за име

Помощник за функции

Отваря помощника за функция, с чиято помощ можете да създавате формули интерактивно.

Икона

Помощник за функции

Сума

Вмъква сумата на диапазон от клетки в текущата клетка или вмъква сумирани стойности в избрани клетки. Щракнете в клетка, а после – върху тази икона. След това променете диапазона от клетки, ако е необходимо. Може също да изберете клетките, в които да се вмъкнат сумираните стойности, след което да щракнете върху иконата.

Икона

Сума

Функция

Добавя формула в текущата клетка. Щракнете върху тази икона и въведете формулата във входния ред.

Икона

Функция

Отказ

Изчиства съдържанието на полето Входен ред или отменя промените, които сте внесли в съществуваща формула.

Икона

Отказ

Приемане

Потвърждава съдържанието на полето Входен ред и вмъква съдържанието му в текущата клетка.

Икона

Приемане

Входен ред

Въведете формулата, която искате да добавите в текущата клетка. Можете също да щракнете върху иконата Помощник за функции, за да вмъкнете готова функция във формулата.