Лента Форматиране

Лентата Форматиране съдържа основни команди за ръчно форматиране.

Стилове

Указва дали да е показан или скрит прозорецът „Стилове“, в който можете да прилагате и организирате стилове.

Икона

Стилове

Име на шрифт

Позволява Ви да изберете име на шрифт от списъка или да го въведете директно.

Можете да въведете няколко шрифта, разделени с точка и запетая. LibreOffice се опитва да използва всеки от шрифтовете в реда на изброяване, в случай, че предходните не са достъпни.

Икона

Име на шрифт

Размер на шрифта

Позволява ви да изберете размер на шрифта от списък или да го въведете директно.

Получер

Прави избрания текст получер. Ако курсорът е в дума, цялата дума става получерна. Ако избраното или думата вече е получерна, форматът се премахва.

Икона

Получер

Курсив

Прави избрания текст курсивен. Ако курсорът е в дума, цялата дума става курсивна. Ако избраното или думата вече е курсивна, форматът се премахва.

Икона

Курсив

Подчертаване

Подчертава или премахва подчертаването от избрания текст.

Икона

Подчертан

Цвят на шрифта

Щракнете, за да приложите текущия цвят на шрифта върху избраните знаци. Можете също да щракнете тук и да плъзнете курсора през текст, за да смените цвета му. Щракнете върху стрелката до иконата, за да отворите лентата с инструменти „Цвят на шрифта“.

Икона

Цвят на шрифта

Подравняване отляво

Подравнява съдържанието на клетката отляво.

Икона

Подравняване отляво

Хоризонтално центриране

Центрира хоризонтално съдържанието на клетката.

Икона

Подравняване отдясно

Подравнява съдържанието на клетката отдясно.

Икона

Подравняване отдясно

Двустранно подравняване

Подравнява съдържанието на клетката с левия и десния й ръб.

Икона

Двустранно

Числов формат: Валута

Прилага валутен формат по подразбиране на избраните клетки.

Икона

Числов формат: валута

Числов формат: Проценти

Прилага формат за проценти по подразбиране на избраните клетки.

Икона

Числов формат: процент

Числов формат: По подразбиране

Прилага числов формат по подразбиране на избраните клетки.

Икона

Числов формат: стандартен

Числов формат: добавяне на десетична позиция

Добавя една дробна позиция към числата в избраните клетки.

Икона

Числов формат: добавяне на десетична позиция

Числов формат: изтриване на десетична позиция

Премахва една дробна позиция от числата в избраните клетки.

Икона

Числов формат: изтриване на десетична позиция

Намаляване на отстъпа

Щракнете върху иконата Намаляване на отстъпа, за да намалите левия отстъп на текущия абзац или съдържание на клетка и да го преместите до предходната позиция за табулация.

Икона

Намаляване на отстъпа

Увеличаване на отстъпа

Щракнете върху иконата Увеличаване на отстъпа, за да увеличите левия отстъп на текущия абзац или съдържание на клетка и да го преместите до следващата позиция за табулация.

Икона

Увеличаване на отстъпа

Кантове

Щракнете върху иконата Кантове, за да отворите лентата Кантове, в която можете да променяте кантовете на област от лист или на обект.

Икона

Кантове

Фонов цвят

Щракнете, за да отворите лента с инструменти, в която можете да щракнете върху фонов цвят за абзаца. Цветът се прилага върху фона на текущия абзац или избраните абзаци.

Икона

Фонов цвят

Подравняване отгоре

Подравнява съдържанието на клетката по горния й ръб.

Икона

Подравняване отгоре

Вертикално центриране

Центрира вертикално съдържанието на клетката.

Икона

Вертикално центриране

Подравняване отдолу

Подравнява съдържанието на клетката по долния й ръб.

Икона

Подравняване отдолу

Числов формат: дата

Прилага формат за дата върху избраните клетки.

Числов формат: експоненциален

Прилага експоненциален формат върху избраните клетки.

Допълнителни икони

Ако поддръжката на езици със сложна писменост (CTL) е разрешена, се виждат две допълнителни икони.

Отляво надясно

икона отляво надясно

Текстът се въвежда отляво надясно.

Отдясно наляво

икона отдясно наляво

Текстът, форматиран с език със сложна писменост (СТL), се въвежда отдясно наляво.