Сливане и разделяне на клетки

Можете да изберете съседни клетки и да ги обедините в една клетка. Обратно, можете да вземете обединена клетка и да я разделите на съставните и индивидуални клетки.

Икона Бележка

Когато копирате клетки в област, която съдържа слети клетки, последните първо се разделят, след което се поставят копираните клетки. Ако копираните клетки са слети, те запазват това си състояние.


Сливане на клетки

  1. Изберете съседните клетки.

  2. Изберете Форматиране - Сливане на клетки - Сливане на клетки. Ако изберете Форматиране - Сливане на клетки - Сливане и центриране на клетките, съдържанието на слятата клетка ще бъде центрирано.

Разделяне на клетки

  1. Поставете курсора в клетката, която ще разделяте.

  2. Изберете Форматиране - Сливане на клетки - Разделяне на клетки.

Цитиране на клетка от друг документ