Преименуване на листи

Подходящото наименуване на листовете е важно за изготвяне на четливи и разбираеми електронни таблици. За да преименувате лист:

  1. Щракнете върху етикета на листа, за да го изберете.

  2. Отворете контекстното меню на етикета на листа и изберете Преименуване на лист. Появява се диалогов прозорец, където можете да въведете новото име.

  3. Въведете новото име на лист и натиснете OK.

  4. Друг начин е да задържите натиснат клавиша , да щракнете върху някое име на лист и да въведете директно ново име.

    Наличността на тази функция зависи от X Window Manager.

Имената на листове могат да съдържат почти всякакви знаци. Има и някои ограничения, например следните знаци не са допустими в име на лист:

Икона Съвет

В обръщения към клетки името на листа трябва да е оградено с единични кавички ('), когато съдържа други знаци освен цифри, букви и долни черти. Единичните кавички в име трябва да се екранират чрез дублирането им (две единични кавички).


Да предположим, че искате да посочите клетката A1 в лист със следното име:

This year's sheet (англ. „листът за тази година“)

Обръщението трябва да се огради в единични кавички, а единичната кавичка вътре в него трябва да се удвои:

'This year''s sheet'.A1

Икона Съвет

Името на листа е независимо от името на документа. Второто се въвежда, когато записвате документа като файл за първи път.


Икона Бележка

Документът може да съдържа до 10 000 отделни листа, които трябва да имат различни имена.


Можете да зададете префикс за имената на създаваните от вас нови листове. Вижте тази страница с настройките на Calc.