Отпечатване на листове във формат „пейзаж“

При отпечатването на лист разполагате с няколко интерактивни настройки в Изглед - Разделители на страници. Плъзнете ограничаващите линии, за да определите областта от отпечатвани клетки за всяка страница.

За да печатате във формат „пейзаж“, направете следното:

 1. Изберете листа, който ще се печата.

 2. Изберете Форматиране - Страница.

  Командите не са активни, ако листът е отворен с включена защита срещу писане. В такъв случай щракнете върху иконата Редактиране на файл от лентата Стандартни.

 3. Изберете Страница. Изберете за формат на хартията Пейзаж и натиснете OK.

 4. Изберете Файл - Печат. Ще се появи диалоговият прозорец Печат.

  В зависимост от драйвера на принтера и операционната система, може да е необходимо да използвате бутона Свойства, за да зададете отпечатването във формат „пейзаж“.

 5. В раздела Общи на диалоговия прозорец Печат изберете кое съдържание да се отпечата:

  Всички листи – ще се отпечатат всички листове.

  Избраните листи – ще се отпечатат само листовете, чиито имена са избрани (чрез етикетите в долната част на листовете) . Можете да промените текущия избор с натискане на и щракване върху имената на желаните листове.

  Избраните клетки – ще се отпечатат всички избрани клетки.

 6. Можете да изберете кои печатни страници измежду избраните по горния начин да бъдат отпечатани:

  Всички страници – ще се отпечатат всички страници от резултата.

  Страници – въведете страниците за печат. Страниците ще са номерирани от първия лист нататък. Ако виждате в Разделители на страници, че Лист1 ще се отпечата на 4 страници и желаете да отпечатате първите две страници от Лист2, въведете 5-6 в това поле.

Ако във Форматиране - Области за печат сте задали една или повече области за печат, ще се отпечата само съдържанието от тези области.