Определяне на броя на страниците за отпечатване

Ако листът е прекалено голям, за да се побере в стандартна отпечатана страница, LibreOffice Calc ще отпечата текущия лист равномерно разделен върху няколко листа хартия. Тъй като автоматичното разделяне на страниците не винаги става на оптималните места, можете да зададете разделянето на страниците ръчно.

  1. Изберете листа, който ще се печата.

  2. Изберете Изглед - Разделители на страници.

  3. Ще видите автоматичното разделяне на листа на страници за отпечатване. Автоматично създадените области за отпечатване са отбелязани с тъмносини линии, а създадените от потребителя – със светлосини. Разделителите на страници (на колони и на редове) са отбелязани с черни линии.

  4. Можете да премествате сините линии с мишката. Ще откриете допълнителни възможности в контекстното меню, включително добавяне на допълнителна област за печат, изтриване на мащабиране и вмъкване на допълнителни ръчни разделители на страница или колона.