Обновяване на обобщени диаграми

Ако данните в листа източник се променят, трябва да опресните обобщената таблица и обобщената диаграма също ще се обнови. За да опресните обобщената таблица (а оттам и обобщената диаграма):

Отваряне на файл с пример: