Отваряне и записване на текстови файлове във формат CSV

CSV (от Comma Separated Values – стойности, разделени със запетаи) е формат за текстови файлове, чрез който можете да обменяте данни от електронни таблици или бази от данни между различни приложения. Всеки ред от CSV файла представлява запис в базата от данни или ред от електронната таблица. Полетата от запис в БД или клетките от ред в таблица обикновено са разделени със запетаи, но могат да се използват и други знаци, например знак за табулация.

Ако в съдържанието на полетата или клетките се срещат запетаи, съдържанието на полето или клетката трябва да е заградено с апострофи (') или кавички (").

За да отворите файл във формат CSV в Calc

 1. Изберете Файл - Отваряне.

 2. Намерете файла във формат CSV, който искате да отворите.

  Ако файлът има разширение *.csv, изберете файла.

  Ако CSV файлът е с друго разширение, изберете файла и посочете "Текст с разделители (CSV)" от полето Тип на файл

 3. Натиснете Отваряне.

  Ще бъде отворен диалогът Импортиране от текст

 4. Определете настройките за разделяне на текста във файла на колони.

  Можете да видите преглед на вмъкнатите данни в полето в долната част на диалога Импортиране от текст.

  Щракнете с десния бутон върху колоната в прегледа, за да я форматирате или скриете.

  Икона Съвет

  Щракнете върху полето за разделител, което отговаря на използвания като разделител знак във файла. Ако го няма сред изброените, въведете знака във входното поле.


 5. Натиснете OK.

За да запишете таблица като текстов файл във формат CSV

Икона Бележка

Когато се експортира електронна таблица във формат CSV, се записват само данните от текущия лист. Цялата останала информация, включително формулите и форматирането, се губи.


 1. Отворете в Calc таблицата, която искате да запишете като текстов файл във формат CSV.

  Икона Бележка

  Само текущият лист може да бъде експортиран.


 2. Изберете Файл - Записване като.

 3. В полето Име на файл въведете името на файла.

 4. В полето Тип на файл изберете "Текст с разделители (CSV)".

 5. (Незадължително) Задайте настойките на полетата за текстов файл във формат CSV.

  Изберете Редактиране на настройки на филтъра.

  В диалога Експортиране на текстови файлове изберете настройките, които желаете.

  Натиснете OK.

 6. Натиснете Записване.