Цитиране на клетки чрез плъзгане и пускане

С помощта на прозореца Навигатор можете да цитирате клетки от електронна таблица в друг лист от същия документ или в друга документ. Клетките могат да бъдат вмъкнати като копие, връзка или хипервръзка. Вмъкваният диапазон от клетки трябва да бъде обозначен с име във файла – източник, за да можете да го вмъкнете във файла – цел.

  1. Отворете документа, съдържащ клетките – източник.

  2. За да посочите диапазона източник, изберете клетките и изберете Вмъкване - Наименувани диапазони и изрази - Дефиниране. Запишете документа източник и го оставете отворен.

  3. Отворете листа, в който искате да вмъквате.

  4. Отворете прозореца Навигатор. В долното му поле изберете файла – източник.

  5. В навигатора файлът – източник присъства под „Имена на области“.

  6. Използвайки иконата Режим при плъзгане в навигатора, изберете дали желаете обръщението да представлява хипервръзка, връзка или копие.

  7. Щракнете върху името под „Имена на области“ в навигатора и го плъзнете в клетката от текущия лист, където желаете да вмънете обръщението.

Чрез този метод можете също да вмъкнете област от друг лист на същия документ в текущия лист. Изберете активния документ като източник в стъпка 4 по-горе.