Автоматично запълване с данни на съседни клетки

Можете автоматично да запълвате клетки с данни чрез командите Автозапълване или Поредици.

Използване на автозапълване

Автозапълването автоматично генерира поредица от данни, базирани на определен образец.

 1. Щракнете върху клетка от лист и въведете число.

 2. Щракнете върху друга клетка и след това щракнете обратно в клетката, в която сте въвели число.

 3. Плъзнете манипулатора от долния десен ъгъл на клетката до края на областта от клетки, които искате да запълните, и отпуснете бутона на мишката.

  Клетките се запълват с възходящи числа.

Икона Съвет

За да създадете бързо списък с имената на дните от седмицата, въведете Понеделник в клетка и плъзнете манипулатора за запълване.


Задръжте , ако не желаете да запълвате клетките с различни стойности.

Икона Бележка

Ако изберете две или повече съседни клетки, съдържащи различни числа, и плъзнете, останалите клетки ще се запълнят по аритметична закономерност, базирана на въведените числа. Функцията автозапълване разпознава също и потребителски списъци, зададени в - LibreOffice Calc - Списъци за сортиране.


Икона Съвет

С двукратно щракване върху манипулатора за запълване автоматично ще запълните всички празни колони от текущия блок с данни. Например първо въведете „Януари“ в A1 и плъзнете манипулатора за запълване до A12, за да получите месеците в първата колона. След това въведете някаква стойност в B1 и C1. Изберете двете клетки и щракнете двукратно върху манипулатора за запълване. Това ще запълни автоматично областта B1:C12.


Използване на дефинирани поредици

 1. Изберете областта от клетки в таблицата, която искате да запълните.

 2. Изберете Лист - Запълване на клетки - Поредица.

 3. Изберете параметрите за поредицата.

  Ако изберете линейна поредица, въведеното от вас нарастване се прибавя към всяко число от поредицата за създаване на следващата стойност.

  Ако изберете поредица растеж, въведеното нарастване се умножава по всяко число от поредицата за създаване на следващата стойност.

  Ако сте избрали поредица дати, въведеното нарастване се прибавя към единицата за време, която сте определили.