Потребителски кантове в клетки

Можете да поставите множество различни линии в избраните клетки.

  1. Изберете клетка или блок от клетки.

  2. Изберете Форматиране - Клетки.

  3. В диалога изберете раздела Кантове.

  4. Изберете желаните настройки за кантове и натиснете ОК.

Можете да използвате настройките от областта Подреждане на линиите, за да прилагате комбинации от няколко канта.

Избор на клетки

Областта ще изглежда различно в зависимост от избора на клетки.

Избор

Област за подреждане на линиите

Една клетка

кантове при една избрана клетка

Клетки в колона

кантове при избрана колона

Клетки в ред

кантове при избран ред

Блок от клетки 2x2 и повече

кантове при избран блок от клетки


Икона Бележка

Не може да поставяте кантове на несвързана област


Подразбирани настройки

Щракнете върху някоя от иконите По подразбиране, за да нагласите или възстановите няколко канта.

Примери

Изберете блок от клетки 8x8 и изберете Форматиране - Клетки - Кантове.

ред с икони по подразбиране в раздела Кантове

Можете да продължите, за да видите кои икони кои линии изтриват или начертават.

Дефинирани от потребителя настройки

В областта Потребителско, можете да задавате или изтривате отделни линии чрез щракване върху тях. Мострата показва линиите в три различни състояния.

Многократното щракване върху кант или ъгъл превключва между трите състояния.

Типове линии

Изображение

Значение

Черна линия

плътна линия за потребителски кант

С черна линия се показват съответните линии от избраните клетки. Когато сте избрали ширина 0,05 пкт, линията се показва като прекъсната. При избор на кант с двойна линия се показва двойна линия.

Сива линия

сива линия за потребителски кант

Сива линия се показва, когато съответните линии от избраните клетки няма да се променят. На това място няма да бъде добавена или изтрита линия.

Бяла линия

бяла линия за потребителски кант

Бяла линия се показва, когато съответните линии на избраните клетки ще бъдат изтрити.


Примери

Изберете клетка и натиснете Форматиране - Клетки - Кантове.

Щракнете върху долния ръб, за да зададете много тънка линия за долния кант. Всички останали линии ще бъдат изтрити от клетката.

поставяне на тънък долен кант

Изберете дебела линия и щракнете на долния ръб. Това изчертава дебела линия на долния кант.

поставяне на дебела линия за кант

Щракнете върху втората от иконите По подразбиране от ляво надясно, за да зададете всичките четири канта. После щракнете неколкократно върху долния ръб, докато се покаже бяла линия. Така ще изтриете долната линия.

изтриване на долния кант

Можете да комбинирате няколко видове и стилове на линия. Последното изображение показва как да поставите дебели външни кантове (дебели черни линии), без да промените линиите по диагонал в клетката (сиви линии).

разширен пример за кантове на клетка