Задаване на фонов цвят или фонови изображения

Можете да зададете фонов цвят или да използвате изображение като фон за области от клетки в LibreOffice Calc.

Прилагане на фонов цвят върху електронна таблица на LibreOffice Calc

  1. Изберете клетките.

  2. Изберете Форматиране - Клетки (или Форматиране на клетки от контекстното меню).

  3. В раздела Фон изберете цвета на фона.

Изображения като фон на клетки

  1. Изберете Вмъкване - Изображение - От файл.

  2. Изберете картината и натиснете Отваряне.

    Изображението се вмъква закотвено към текущата клетка. Можете да го преместите или мащабирате както желаете, както и да го поставите на най-заден план като фон, като изберете Подреждане - Към фона. За да изберете изображение, което е поставено като фон, използвайте .