Прилагане на автоматично форматиране към избрана област от клетки

Можете да използвате функцията „автоматично форматиране“ за бързо прилагане на формат върху лист или избрана област от клетки.

За да приложите Автоформат върху лист или избрана област от клетки

 1. Изберете клетките, включително заглавията на колоните и редовете, които искате да форматирате.

 2. Изберете Форматиране - Автоформат.

 3. За да изберете кои свойства да се включат в Автоформат, натиснете Повече.

 4. Натиснете OK.

  Форматът се прилага върху избраната област от клетки.

Икона Бележка

Ако не забелязвате промяна в цвета на съдържанието на клетките, изберете Изглед - Осветяване на стойностите.


За да дефинирате автоформат за електронни таблици

Можете да дефинирате нов автоформат, който да е достъпен за всички електронни таблици.

 1. Форматирайте лист.

 2. Използвайте Редактиране - Избор-всички.

 3. Изберете Форматиране - Автоформат.

 4. Натиснете Добавяне.

 5. В полето Име от диалога Добавяне на автоформат въведете име за формата.

 6. Натиснете OK.