Кодове на грешки в LibreOffice Calc

Следващата таблица съдържа преглед на съобщенията за грешки в LibreOffice Calc. Ако грешката е в клетката, съдържаща курсора, съобщението се изписва в лентата за състоянието.

Код на грешката

Съобщение

Обяснение

###

няма

Клетката не е достатъчно широка, за да се покаже съдържанието й.

501

Невалиден знак

Формулата съдържа невалиден знак.

502

Невалиден аргумент

Аргументът на функцията е невалиден. Например, функцията SQRT() не приема отрицателни числа – за тях трябва да използвате IMSQRT().

503
#NUM!

Невалидна операция с плаваща запетая

Изчислението предизвиква нарушаване на дефиниционната област на променливата.

504

Грешка в списъка с параметри

Параметърът на функция е невалиден, например текст вместо число или обръщение към област вместо към клетка.

508

Грешка: липсващ съответен елемент

Липсваща скоба, например затваряща скоба без отваряща.

509

Липсваща операция

Знакът за операция липсва, например „=2(3+4) * “, където е изпусната операцията между „2“ и „(“.

510

Липсваща променлива

Липсва променлива, например при два последователни знака за операции: „=1+*2“.

511

Липсваща променлива

Функцията изисква повече променливи, отколкото са подадени, например AND() и OR().

512

Препълване във формула

Компилатор: общият брой на вътрешните елементи (оператори, променливи, скоби) във формулата надхвърля 8192.

513

Препълване в низ

Компилатор: размерът на идентификатор във формулата надхвърля 64 кБ. Интерпретатор: размерът на резултат от низова операция надхвърля 64 кБ.

514

Вътрешно препълване

Извършен е опит за сортиране на прекалено много числови данни (максимумът е 100000) или е препълнен стекът за изчисления.

516

Вътрешна синтактична грешка

В стека за изчисления се очаква матрица, но тя не е налице.

517

Вътрешна синтактична грешка

Непознат код, например документ, съдържащ по-нова функция, е зареден с по-стара версия на програмата, която не я поддържа.

518

Вътрешна синтактична грешка

Променливата е недостъпна

519
#VALUE

Няма резултат (в клетката се изписва #VALUE вместо Err:519)

Формулата дава резултат, който не отговаря на дефиницията; или клетка, цитирана във формула, съдържа текст вместо число.

520

Вътрешна синтактична грешка

Компилаторът е създал неизвестен код.

521

Вътрешна синтактична грешка

Няма резултат

522

Циклично обръщение

Формулата се обръща пряко или непряко към себе си и не е отметнато полето Итерации в - LibreOffice Calc - Изчисляване.

523

Изчислението не е сходящо

Функцията е пропуснала целевата стойност или итеративните обръщения не са достигнали минималната промяна в рамките на зададения максимален брой стъпки.

524
#REF

Невалидни обръщения (в клетката се изписва #REF вместо Err:524)

Компилатор: име, описващо ред или колона, не може да бъде разрешено. Интерпретатор: липсва колоната, редът или листът, съдържащ цитираната клетка.

525
#NAME?

Невалидни обръщения (в клетката се изписва #NAME? вместо Err:525)

Не е възможно да се изчисли стойността на индентификатор, например липсва валидно обръщение, липсва валидно име на област, липсва етикет на колона/ред, липсва макрос, невалиден десетичен разделител, липсва добавка.

526

Вътрешна синтактична грешка

Остарял код, не се ползва повече, но може да се получи в стари документи, ако резултатът представлява формула от област.

527

Вътрешно препълване

Интерпретатор: Прекалено капсулирани обръщения, например когато клетка цитира друга клетка.

532
#DIV/0!

Деление на нула.

Операция деление (/) със знаменател 0
Още някои функции връщат тази грешка, например:
VARP с по-малко от 1 аргумент
STDEVP с по-малко от 1 аргумент
VAR с по-малко от 2 аргумента
STDEV с по-малко от 2 аргумента
STANDARDIZE със stdev=0
NORMDIST със stdev=0