Приемане

Потвърждава съдържанието на полето Входен ред и вмъква съдържанието му в текущата клетка.

Икона

Приемане