Числов формат: Проценти

Прилага формат за проценти по подразбиране на избраните клетки.

Икона

Числов формат: процент

Освен това можете да въведете знак за проценти (%) след число в клетка:

1% отговаря на 0,01

1 + 16% отговаря на 116% или 1,16

1%% отговаря на 0,0001